Juvenilia

2016-03-30

Historia początków twórczości najczęściej jest fascynująca, zwłaszcza z perspektywy wielu wybitnych artystycznych dokonań. Najczęściej te "inkunabuły" tkwią w prywatnych zbiorach artysty, czasem znajdą miejsce na wystawach przeglądowych i na stronach katalogów. Jest to jednak bardzo rzadkie. Dlatego cieszymy się, że możemy Państwu pokazać wybrane prace Profesora Wojciecha Sadley'a z pierwszego okresu artystycznych poszukiwań.

    Comments are closed.