Malarstwo

2016-03-30
 • Treny
  "Treny" Wojciecha Sadley'a są poruszającym cyklem o charakterze elegijnym. Wieloznaczność tytułu odnosi się do elegijnego charakteru utworów literackich i plastycznych wyrażających prawdę o przemijalności, ulotności i kuchości ludzkiego bytu. Są spotkaniem ze skończonością.
  Czytaj więcej
 • Kolekcja nocnych i dziennych motyli
  Kolekcja powstała w latach 2013-2014. Jest przejawem kameralnych poszukiwań autora. Subtelne, barwne formy pełne są silnej ekspresji i delikatności; rejestrują ulotność formy i piękno.
  Czytaj więcej
 • Sidła
  Cykl powstał w latach 1990-2002. Poruszająca jest dynamika subtelnych form i silna ekspresja kolorystyczna. Duże wrażenie wywołuje symboliczna narracyjność poszczególnych obrazów, oglądanych osobno jak i w całości kolekcji. "Sidła" wręcz skłaniają do podjęcia próby nawiązania interpretacyjnego dialogu, włączającego w proces interioryzowania dzieła a więc w pewnym sensie przedłużania jego tworzenia. Oto zostaliśmy "złapani w sidła życia".
  Czytaj więcej
 • Wizerunki
  Cykl powstał w latach 1990-2000.
  Czytaj więcej
 • Ikony
  Cykl powstał w latach 90. XX w.
  Czytaj więcej

Comments are closed.