***

2016-04-27
CAŁUN

Cykl: Całuny

Czas powstania: lata 90.

Wym.: 20 x 30 cm

Kiedy przyglądamy się twórczości Wojciecha Sadleya, czujemy, że jest ona trudna do zakwalifikowania, nazwania. Stosując wyszukaną formę i różnorodne materie artysta  próbuje stworzyć własną koncepcje dzieła. Tytuły jego prac zawierają informacje, które nie są obojętne dla warstwy treściowej, trudnej do odczytania, ponieważ ukazanej w sposób abstrakcyjny, implikujący metaforyczność. Stąd właśnie możliwość wielorakiej interpretacji prezentowanych dzieł, które poza szczególną wrażliwością wymagają od odbiorcy wyjątkowego przygotowania. Można zatem odczytać te dzieła jako obrazy religijne, jako ikony bądź też całkowitą abstrakcję. Odejście od realizmu, od wszelkiej dosłowności umożliwia ukazanie wtajemniczenia, świętości sacrun. Owo ukazanie dokonuje się w sposób niezwykle dyskretny, refleksyjny i jednocześnie oczywisty. Zatem tematyka tych dzieł dotyka problemu Boga, który w istocie nie jest materialny, wyobrażalny i, chciałoby się dodać, przedstawialny. A jednak jest. Stanowi centrum niezwykłej malarskiej wizji. Wyłania się z głównych środków wyrazu: barw i linii powiązanych ze sobą w sposób niekonwencjonalny. W dziełach Wojciecha Sadleya kolor pełni istotną rolę. Z jednej strony potraktowany jest jako religijny symbol, z drugiej zestawienia błękitu z czerwienią i żółcią można odczytać jako wyraz silnych ludzkich emocji, doświadczanych zarówno przez twórcę, jak i odbiorcę. Taki układ barw jest efektem spontanicznych działań. Ujawnia to malarstwo na jedwabiu, materii całkowicie wykluczającej jakiekolwiek zmiany, rejestrującej ostatecznie prawdy i wartości niepodważalne. W podobnym obszarze tematycznym funkcjonują kolaże. Ich kolorystyka pozostaje w tej samej sferze symbolicznej, a subtelny, powściągliwy sposób jej użycia ujawnia bogactwo duchowe, delikatność i dojrzałość artysty. Ten stan poprzedziły różnorodne poszukujące dokonania. Tak z pewnością można określić formy przestrzenne z użyciem nietypowych materiałów, takich jak skóra, drewno, metal, filc czy sierść. Z czasem powstają kompozycje z użyciem papieru i kolaże. Sięgając po jedwabną materię jednocześnie artysta wyraża w niej treści, których waga kontrastuje z jej lekkością. Dzieła Wojciecha Sadleya nie powstały wyłącznie jako zapis estetyczny, są one próbą zrozumienia przez obraz siebie, świata i Boga. [...]

Dorota Kubacka

    Comments are closed.