Dorota Kubacka ***

Kiedy przyglądamy się twórczości Wojciech Sadleya, czujemy, że jest ona trudna do zakwalifikowania, nazwania. Stosując wyszukaną formę i różnorodne materie artysta próbuje stworzyć własną koncepcję dzieła. Tytuły jego prac zawierają informacje, które nie są obojętne dla warstwy treścio­wej, trudnej do odczytania, ponieważ ukazanej w sposób abstrakcyjny, implikujący metaforyczność. Stąd właśnie możliwość wielorakiej interpretacji prezentowanych dzieł, które poza szczególną wrażliwością wymagają od odbiorcy wyjątkowego przygotowania. Można zatem odczytać te dzieła jako obrazy religijne, jako ikony bądź też całkowitg abstrakcję. Odejście od realizmu, od wszelkiej dosłowności umożliwia ukazanie wtajemniczenia, świętości, sacrum. Owo ukazanie dokonuje się w sposób niezwykle dyskret­ny, refleksyjny i jednocześnie oczywisty. Zatem tematyka tych dzieł dotyka problemu Boga, który w istocie nie jest materialny, wyobrażalny i, chciało­by się dodać, przedstawialny. A jednak jest. Stanowi centrum niezwykłej malarskiej wizji. Wyłania się z głównych środków wyrazu: barw i linii powiązanych ze sobą w sposób niekonwencjonalny. W dziełach Wojciecha Sad­leya kolor pełni istotną rolę. Z jednej strony potraktowany jest jako religijny symbol, z drugiej zestawienia błękitu z czerwienią i żółcią można odczytać jako wyraz silnych ludzkich emocji, doświadczanych zarówno przez twórcę, jak i odbiorcę. Taki układ barw jest efektem spontanicznych działań. Ujawnia to malarstwo na jedwabiu, materii całkowicie wykluczającej jakiekolwiek zmiany, rejestrującej ostatecznie prawdy i wartości niepodwa­żalne. W podobnym obszarze tematycznym funkcjonują kolaże. Ich kolorys­tyka pozostaje w tej samej sferze symbolicznej, a subtelny, powściągliwy sposób jej użycia ujawnia bogactwo duchowe, delikatność i dojrzałość artysty. Ten stan poprzedziły różnorodne poszukujące dokonania. Tak z pewnością można określić formy przestrzenne z użyciem nietypowych materiałów, takich jak skóra, drewno, metal czy filc lub sierść. Z czasem powstają kompozycje z użyciem papieru i kolaże. Sięgając po jedwabną materię, jednocześnie artysta wyraża w niej treści, których waga kon­trastuje z jej lekkością. Dzieła Wojciecha Sadleya nie powstały wyłącznie jako zapis estetyczny, są one próbą zrozumienia przez obraz siebie, świata i Boga.