Biografia

CAŁUN

Wojciech Sadley urodził się 3 kwietnia 1932 r. w Lublinie, tam też uczęszczał do Konserwatorium Muzycznego. W 1954 r. uzyskał dyplom na Wydziale Architektury Wnętrz w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych oraz w 1959 r. dyplom na Wydziale Malarstwa. W latach 1960-1968 pracował w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego, zaś w 1968 r. został wykładowcą na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP, w której od 1973 r. kierował Katedrą Tkaniny Eksperymentalnej. W roku 1983 uzyskał tytuł profesora. W 1988 r. został wykładowcą również na Wydziale Artystyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu oraz w Wyższej Szkole Sztuki Stosowanej w Poznaniu, w której prowadzi Katedrę Malarstwa.

Laureat wielu krajowych i zagranicznych wyróżnień, nagród i odznaczeń, m.in. srebrny medal na 8. Międzynarodowym Triennale Tkaniny w Łodzi. Jeden z gigantów współczesnej sztuki polskiej. Jako wszechstronny twórca brał udział w 200 wystawach indywidualnych (w tym 50 w Polsce) oraz w 500 wystawach zbiorowych w kraju i zagranicą.

Uprawia rysunek, malarstwo, collage, witraż, tkaninę unikatową i eksperymentalną oraz kompozycję przestrzenną.