Galeria

Galeria w trakcie uzupełniania.

 • Opus
  W trakcie prac koncepcyjnych, związanych z internetową prezentacją wybranych dzieł z dorobku prof. Wojciecha Sadley'a otrzymaliśmy syntetyczny schemat ukazujący strukturę i zakres całości Dzieła. Dlatego roboczo przyjęliśmy dla tego dokumentu nazwą Opus.
  Czytaj więcej
 • Juvenilia
  Historia początków twórczości najczęściej jest fascynująca, zwłaszcza z perspektywy wielu wybitnych artystycznych dokonań. Najczęściej te "inkunabuły" tkwią w prywatnych zbiorach artysty, czasem znajdą miejsce na wystawach przeglądowych i na stronach katalogów. Jest to jednak bardzo rzadkie. Dlatego cieszymy się, że możemy Państwu pokazać kilka prac Profesora Wojciecha Sadley'a z pierwszego okresu artystycznych poszukiwań.
  Czytaj więcej
 • Tkanina
  Na początek przedstawiamy cykl "Całuny" z lat 90. XX wieku.
  Czytaj więcej
 • Skóra
  Strona w przygotowaniu, ale już pokazujemy 4 prace z lat 80. i 90. XX wieku.
  Czytaj więcej
 • Malarstwo
  Stopniowo będziemy prezentować twórczość malarską Profesora Wojciecha Sadley'a. Tymczasem prezentujemy następujące cykle: "Treny", "Kolekcja nocnych i dziennych motyli", "Sidła", "Wizerunki" i "Ikony".
  Czytaj więcej
 • Kompozycje przestrzenne
    Znany z eksperymentalnej tkaniny artysta nie jest ograniczony pozornie "płaską" powierzchnią tkaniny. W. Sadley jakby wyrywa się w trójwymiarową przestrzeń, tworząc oryginalne kompozycje wręcz rzeźbiarskie. Jednocześnie pozostaje w wybranej przez siebie specyfice materii splotu, węzłów i faktury właściwej tkaninie.
  Czytaj więcej
 • Varia
  W przygotowaniu, zapraszamy niebawem.
  Czytaj więcej
 • Teksty
  Zapraszamy do lektury tekstów Jerzego Nowosielskiego i Danuty Wróblewskiej Doroty Kubackiej, Jacka Barszcza.
  Czytaj więcej