Kolekcja nocnych i dziennych motyli

2016-07-07

Kolekcja powstała w latach 2013-2014. Jest przejawem kameralnych poszukiwań autora. Subtelne, barwne formy pełne są silnej ekspresji i delikatności; rejestrują ulotność formy i piękno.
Przed oczyma oglądających malują się wręcz mistyczne konstrukcje, rodem wzięte z fascynujących układów kolekcji owadów znanych z gablot i reprodukcji w atlasach entomologicznych. To jakby powrót do czasu dzieciństwa i prostej fascynacji formą, barwą, wzajemnym układem kształtów. Oto tajemnica błądzenia po świecie wręcz bajkowym, choć w swej istocie realnym. "Kolekcja..." taką możliwość otwiera, jest jednocześnie jakby przywróceniem do życia nietrwałej jego formy.

    Comments are closed.