Opus

2016-03-30

W trakcie prac koncepcyjnych, związanych z internetową prezentacją wybranych dzieł z dorobku prof. Wojciecha Sadley'a otrzymaliśmy syntetyczny schemat ukazujący strukturę i zakres całości Dzieła. Dlatego roboczo przyjęliśmy dla tego dokumentu nazwą Opus. 
Prezentowany rysunek obejmuje czas do końca lat dziewięćdziesiątych XX w. Dzieła powstają nadal. Tematy, cykle są kontynuowane, co odzwierciedla, sporządzony na postawie szkicu schemat "maszynowy".
Poznając bogactwo twórczego dzieła Profesora Wojciecha Sadley'a warto zaglądać czasem do porządkującego schematu, odzwierciedlającego Opus.
OPUS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojciech Sadley:   Mój stosunek do rzeczywistości, stosunek do człowieka, do natury i tradycji wynika ze świadomości, że wszystko się przeistacza, ciagle zmienia. To, co robię, służy także tym przemianom, jest przecież ich elementem. To ciągłe przekształcanie jest naturalne - jak zmiana kolejnych pór roku.
W moich poszukiwaniach plastycznych wychodzę od wzoru i kształtu natury; poprzez analizę struktur biologicznych pragnę dojść do zasady tworzenia własnych kompozycji, do własnych faktów plastycznych. Nie przywiązuję wagi do żadnej materii, ona jest dla mnie materią śmiertelną. Mogę podejmować moje realizacje w każdej materii, ponieważ jest ona w drugim planie destruktem.
Myślę, że naprawdę dobre dzieło nie powinno być skończonej. Powinno mieć tylko pozory idealnej skończoności technicznej, w rzeczywistości zaś być czymś, co nie kończy się nigdy...

    Comments are closed.