Teksty

2016-03-30

 

 • Wystawy
  Wystawy są tekstem kultury. Niejako czyta się je. Nigdy, nawet złożone z tych samych dzieł, w różnych miejscach ekspozycji i w odmiennych czasach, nie powtórzą się. Są wyrazem tajemnicy. Ponieważ można je nazwać właśnie tekstami, osobistymi wypowiedziami artysty - umieszczamy je w dziale Testy właśnie.
  Czytaj więcej
 • Od eksperymentu do dzieła sztuki
  Od eksperymentu do dzieła sztuki. Wywiad z Wojciechem Sadley'em Marta Kowalewska: Kiedy polscy artyści zajmujący się tkaniną odnosili w latach 60. sukcesy na arenie międzynarodowej, większość z nich wywodziła się z warszawskiej ASP. Artystki sztuki włókna miały solidne podstawy wynikające z poszanowania tradycyjnych technik tkackich. Pan również studiował na tej uczelni, ale na wydziale architektury wnętrz oraz malarstwa. Czym…
  Czytaj więcej
 • Przeistoczenia
  Mój stosunek do rzeczywistości, stosunek do człowieka, do natury i tradycji wynika ze świadomości, że wszystko się przeistacza, ciągle zmienia. To, co robię, służy także tym przemianom, jest przecież ich elementem.
  Czytaj więcej
 • Wojciech Sadley
  Wojciech Sadley - wielki artysta. Jak pisać o wielkim artyście? W jego sztuce wszystko wymyka sie opisowi, werbalizacji.
  Czytaj więcej
 • Zmienność, niezmienność
  [...] osobowość artystyczna Wojciecha Sadleya i urodzony z niej dorobek są bardzo owocnym fragmentem polskiej plastyki. Prowadzona ona była zawsze ciekawością struktury i materii świata, ale nie tylko. Ważny dla niej był może przede wszystkim trakt duchowy człowieka.
  Czytaj więcej
 • ***
  Kiedy przyglądamy się twórczości Wojciecha Sadleya, czujemy, że jest ona trudna do zakwalifikowania, nazwania. Stosując wyszukaną formę i różnorodne materie artysta próbuje stworzyć własną koncepcje dzieła. Tytuły jego prac zawierają informacje, które nie są obojętne dla warstwy treściowej, trudnej do odczytania, ponieważ ukazanej w sposób abstrakcyjny, implikujący metaforyczność.
  Czytaj więcej
 • ****
  Twórczość Wojciecha Sadleya zawsze zmierzała ku temu, aby zgłębiać prawdę, poznawać sacrum i dawać świadectwo wartościom najwyższym. Powstające przy tym piękno nie było celem samym w sobie, ale raczej konsekwencją poszukiwania i zgłębiania źródeł Piękna, Dobra, Prawdy i Miłości. Życie artysty, jego wysiłki, doświadczenia i dążenia kształtowały się tak, aby nieustannie przybliżać się do tych źródeł i wartością swoich…
  Czytaj więcej

Comments are closed.