Treny

2016-07-07

"Treny" Wojciecha Sadley'a są poruszającym cyklem o charakterze elegijnym. Wieloznaczność tytułu odnosi się do elegijnego charakteru utworów literackich i plastycznych wyrażających prawdę o przemijalności, ulotności i kuchości ludzkiego bytu. Są spotkaniem z przezwyciężaną dzięki sztuce skończonością.
Prezentowane dzieła są niejako zapisem śladu mijającego życia. Cechuje je spokojne dostojeństwo, narzuca się wręcz przekonanie o osobowym wymiarze i znaczeniu form plastycznych. Pełna emocji jest także delikatna, mocna w wyrazie kolorystyka i nakierowanie w stronę symbolu. To, co w wyrazie jest kruche jest też dynamiczne i proste. Czujemy się zaproszeni do przeżywania piękna i uczestnictwa w życiu dzieła.

    Comments are closed.